White Dressy Socks 7-8

$4.00
70% Polamida
29% Polyester
1% Elastano